100%
تخفیف

مدیریت اضطراب

بدون امتیاز 0 رای
4820000 – رایگان!

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ لایو آموزش مدیریت اضطراب✅ تعاریف✅ علائم✅ آسیب ها✅ روش های مدیریت و‌تنظیم اضطراب✅…

4820000 – رایگان!
100%
تخفیف

مدیریت خشم

بدون امتیاز 0 رای
1500000 – رایگان!

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تعریف مرزبندی آسیب های عدم مرزبندی در روابط تاثیر هیجانی و عاطفی…

1500000 – رایگان!
دوره آموزش مدیریت روابط و عشق یکطرفه
45%
تخفیف

مدیریت روابط یک طرفه

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره مدیریت روابط یک طرفه ✅ تعاریف ✅ علائم ✅ آسیب ها…

480,000 تومان