100%
تخفیف

دوره مرزبندی در روابط عاطفی

بدون امتیاز 0 رای
2100000 – رایگان!

رفتارهای هر فرد آمیزه‌ای از منطق و احساسات است. گاهی احساسات قلبی ما چیزی را گواه می‌دهد که با منطق عقل جور درنمی‌آید. البته می‌دانیم منطق و احساس هر دو در مغز جا دارند اما مغز را نماد عقل و منطق و قلب را به عنوان احساس در نظر می‌گیریم.

2100000 – رایگان!